Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Mae Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yn fath o gais cynllunio ar gyfer prosiect seilwaith mawr sydd o bwysigrwydd cenedlaethol yng Nghymru. Yn y fan hon, gallwch gael gwybod am geisiadau DAC arfaethedig. Rheolir y safle hwn gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Ceisiadau

Rhestr o’r holl Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol sydd eisoes wedi cael eu cyflwyno a’r rhai hynny rydym yn disgwyl iddynt gael eu cyflwyno.

Cymorth

Gwybodaeth am y wefan hon.

Canllawiau

Trosolwg a chanllawiau manwl ar y broses ymgeisio ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni.

Ceisiadau sy’n agored ar gyfer sylwadau

Does dim ceisiadau ar agor i gael sylwadau ar hyn o bryd. Fe fydd ceisiadau yn ymddangos yma pan fydd cyfnod sylwadau yn agor.