• Newid i wasanaeth newydd ar 1 Hydref 2021

    Hydref ymlaen, bydd achosion yng Nghymru yn cael eu trin gan wasanaeth newydd, sef Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW) Llywodraeth Cymru.

    Medi ymlaen, ni allwn gyhoeddi deunydd newydd ar y wefan hon. Gallwch barhau i anfon gohebiaeth sy’n ymwneud â cheisiadau Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) sy’n mynd rhagddynt trwy e-bost a thrwy’r post at PEDW.

    Gweler y cyhoeddiad ar GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Mae Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yn fath o gais cynllunio ar gyfer prosiect seilwaith mawr sydd o bwysigrwydd cenedlaethol yng Nghymru. Yn y fan hon, gallwch gael gwybod am geisiadau DAC arfaethedig. Rheolir y safle hwn gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Ceisiadau

Rhestr o’r holl Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol sydd eisoes wedi cael eu cyflwyno a’r rhai hynny rydym yn disgwyl iddynt gael eu cyflwyno.

Cymorth

Gwybodaeth am y wefan hon.

Canllawiau

Trosolwg a chanllawiau manwl ar y broses ymgeisio ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni.

Ceisiadau sy’n agored ar gyfer sylwadau

Does dim ceisiadau ar agor i gael sylwadau ar hyn o bryd. Fe fydd ceisiadau yn ymddangos yma pan fydd cyfnod sylwadau yn agor.