• Ni fydd y wefan hon ar gael rhwng 18:00 ac 19:00 dydd Iau 4 Chwefror tra bo gwaith cynnal a chadw yn cael ei wneud. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Mae Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yn fath o gais cynllunio ar gyfer prosiect seilwaith mawr sydd o bwysigrwydd cenedlaethol yng Nghymru. Yn y fan hon, gallwch gael gwybod am geisiadau DAC arfaethedig. Rheolir y safle hwn gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Ceisiadau

Rhestr o’r holl Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol sydd eisoes wedi cael eu cyflwyno a’r rhai hynny rydym yn disgwyl iddynt gael eu cyflwyno.

Cymorth

Gwybodaeth am y wefan hon.

Canllawiau

Trosolwg a chanllawiau manwl ar y broses ymgeisio ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni.

Ceisiadau sy’n agored ar gyfer sylwadau

Ogwr Uchaf - Tyrbinau Gwynt