Cymorth

Croeso i dudalen gymorth y wefan. Mae’r adran hon yn cynnwys y canlynol:

Hygyrchedd

I gael gwybodaeth am fynd i’r wefan a chymorth i ddefnyddio’r wefan.

Telerau ac amodau

Yn amlinellu’r telerau a’r amodau sy’n berthnasol i ddefnyddio’r wefan.

Chwcis

Mae’n darparu gwybodaeth sut mae’r wefan yn defnyddio cwcis.

Preifatrwydd

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd wedi’i symud i GOV.UK.

Yr iaith Gymraeg

Mae gan y safle hwn gynnwys sydd wedi’i gyfieithu o fersiwn Saesneg y wefan hon.

Map o’r safle

Golwg ar holl dudalennau’r wefan a hierarchaeth y wefan.

Dolenni defnyddiol

Dolenni i wefannau a dogfennau cysylltiedig eraill.

Cysylltu â ni

Manylion cyswllt ar gyfer yr Arolygiaeth Gynllunio.