Yr iaith Gymraeg

Mae fersiwn Gymraeg o’r safle hwn ar gael yn https://dns.planninginspectorate.gov.uk/cy. Mae’n cynnwys gwybodaeth am geisiadau am ganiatâd cynllunio yng Nghymru. Caiff unrhyw gyfathrebiadau neu wybodaeth a lunnir gan yr Arolygiaeth Gynllunio eu cyhoeddi ar y safle yn Gymraeg. Caiff unrhyw sylwadau neu wybodaeth a dderbynnir oddi wrth bartïon eraill eu cyhoeddi yn yr iaith a ddefnyddiwyd i’w cyflwyno.

Gwybodaeth bellach am yr Arolygiaeth Gynllunio yng Nghymru