Beth fydd yn digwydd nesaf

Disgwylir i adroddiad yr Arolygydd gael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru erbyn 30/12/2019. Ar ôl i’r adroddiad ddod i law, bydd gan Weinidogion Cymru 12 wythnos i gyhoeddi Penderfyniad.

Llinell amser (4 Eitemau)

milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
29-08-2019
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
19-08-2019
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
15-07-2019
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
17-06-2019