Beth fydd yn digwydd nesaf

Penderfynwyd bod y cais hwn yn annilys ar 26/07/2021. Os oes llai na 12 mis wedi mynd heibio ers yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais, mae gan yr Ymgeisydd hyd at y terfyn amser 12 mis i’w ailgyflwyno. Os yw’r terfyn amser 12 mis wedi mynd heibio, rhaid i’r Ymgeisydd gyflwyno hysbysiad newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio o’i fwriad i gyflwyno cais.

Llinell amser (2 Eitemau)

notice icon

Cafodd y cais a dderbyniwyd ar 14 Mehefin 2021 ei droi ymaith fel un annilys ar 26 Gorffennaf 2021. Mae’r cyfnod Hysbysu presennol yn dod i ben ar 09 Mawrth 2022. Os nad yw’r Arolygiaeth Gynllunio’n derbyn cais dilys cyn y dyddiad hwnnw, byddai’n rhaid i’r ymgeisydd ymgymryd â’r broses Hysbysu eto cyn cyflwyno cais.

27-07-2021
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
14-06-2021