Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae adroddiad yr Arolygydd wedi cael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru. Bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud eu penderfyniad yn awr.

Llinell amser (5 Eitemau)

milestone icon
Adroddiad yr Arolygydd wedi’i anfon at Weinidog Cymru
21-04-2020
milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
10-01-2020
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
31-12-2019
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
19-11-2019
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
24-10-2019