Beth fydd yn digwydd nesaf

Dilyswyd y cais hwn ar 07/01/2020 ac mae’r cyfnod ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau ac i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gyflwyno’r Adroddiad ar yr Effaith Leol yw 19/02/2020. Defnyddiwch y ffurflen gyhoeddedig os gwelwch yn dda.

Llinell amser (1 Eitemau)

milestone icon
  • Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
  • Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
07-01-2020