Beth fydd yn digwydd nesaf

Dilyswyd y cais hwn ar 19/05/2021 ac mae’r cyfnod ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau ac i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gyflwyno’r Adroddiad ar yr Effaith Leol yw 24/06/2021. Defnyddiwch y ffurflen gyhoeddedig os gwelwch yn dda.

Llinell amser (2 Eitemau)

milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
19-05-2021
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
21-04-2021