Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud cynrychiolaethau ynglŷn â’r cais hwn wedi dod i ben. Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio 10 niwrnod gwaith i benderfynu ar y weithdrefn. Mae gan yr Ymgeisydd 10 niwrnod gwaith i gyflwyno bwriad i ddiwygio neu amrywio’r cais os oes angen.

Llinell amser (3 Eitemau)

milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
30-07-2021
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
19-05-2021
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
21-04-2021