Beth fydd yn digwydd nesaf

Cyflwynwyd Adroddiad argymhelliad yr Arolygydd i Lywodraeth Cymru ar 11/08/2021. Fel rheol mae gan Weinidogion Cymru hyd at 12 wythnos o’r dyddiad hwn i gyhoeddi penderfyniad.

Llinell amser (5 Eitemau)

notice icon

Newid i wasanaeth newydd ar 1 Hydref 2021

Mae’r safle hwn er gwybodaeth yn unig ac fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 16 Medi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at wasanaeth y Llywodraeth, sef Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.

Gweler y cyhoeddiad ar GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

28-09-2021
milestone icon
Adroddiad yr Arolygydd wedi’i anfon at Weinidog Cymru
11-08-2021
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
01-04-2021
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
24-02-2021
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
13-01-2021