Cofrestr o geisiadau

Isod ceir rhestr o’r holl geisiadau ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol a dderbyniwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio. Cliciwch ar y dolenni i weld rhagor o wybodaeth a’r dogfennau sy’n gysylltiedig â phob cais. Gellir cael mynediad i’r holl ddogfennau cysylltiedig o dan y tab ‘Dogfennau’ ar y dudalen berthnasol ar gyfer cais.

CaisDatblygwrDyddiad cyflwyno’r caisDyddiad derbynStatwsStatws
DNS/3213487Coed Darcy - STORPeak Gen Power 5 Limited17/06/201915/07/2019
DNS/3213873Sudbrook - Nwy SychuEnergion Ltd23/05/201811/06/2018
DNS/3213639Wauntysswg - SolarElgin Energy EsCo Ltd - C/O - R P S Planning & Development06/07/201802/08/2018
DNS/3213968Llanwern - SolarGwent Farmers Community Solar Scheme Ltd20/02/201805/03/2018
DNS/3213164Llangennech - SolarVoltalia UK Ltd - Care of Agents - Pegasus Group06/02/202019/03/2020
DNS/3213704Ffordd Felindre - STORRenplan Consulting Ltd24/10/201919/11/2019

Dogfennau’r cais

Mae dogfennau cais ar gael i’r cyhoedd ac maen nhw’n hygyrch. Gellir gweld dogfennau ar gyfer y cais uchod ar y dudalen berthnasol. I ddarganfod le y gallwch weld dogfennau’r cais, cysylltwch â thîm achos yr Arolygiaeth Gynllunio (gellir dod o hyd i fanylion cyswllt ar y dudalen berthnasol).

Nid oes gan yr Arolygiaeth Gynllunio ei hun y cyfleusterau i gynhyrchu llawer iawn o ddeunydd argraffedig. Y dull mwyaf priodol, a disgwyliwn mai’r ffordd gyflymaf o gael copïau o ddogfennau cais, fydd cysylltu â’r datblygwr.