Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud cynrychiolaethau ynglŷn â’r cais hwn wedi dod i ben. Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio 10 niwrnod gwaith i benderfynu ar y weithdrefn. Mae gan yr Ymgeisydd 10 niwrnod gwaith i gyflwyno bwriad i ddiwygio neu amrywio’r cais os oes angen.

Llinell amser (4 Eitemau)

notice icon

Newid i wasanaeth newydd ar 1 Hydref 2021

Mae’r safle hwn er gwybodaeth yn unig ac fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 16 Medi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at wasanaeth y Llywodraeth, sef Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.

Gweler y cyhoeddiad ar GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

28-09-2021
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
25-05-2021
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
19-04-2021
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
08-03-2021