Dyddiad

Disgrifiad
Ymateb yr Ymgeisydd i Gais yr Arolygydd (Document 3 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 3 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 8 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 82 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 11 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 2 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 3 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 12 MB)
Asesiad o Ddatganiad Amgylcheddol (Document 197 KB)
gan A L McCooey BA (Hons) MSc MRTPI, Arolygydd a benodir gan Weinidogion Cymru
Llythyr Derbyn (Document 128 KB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 44 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 15 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 53 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 8 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 391 KB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 99 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 4 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 26 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 2 MB)
Ffin Cynllunio (Document 1 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 654 KB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 9 MB)
Datganiad Cynllunio Gwastraff (Document 2 MB)
Cyngor Cyn Ymgeisio (Document 8 MB)
Ffurflen Gais (Document 80 KB)
Derbyn Hysbysiad (Document 143 KB)
Lluniau I Ddisgrifio'r Datblygiad (Document 17 MB)
Datganiad Amgylcheddol (Document 1 MB)
Cysylltiad Grid (Document 184 KB)
Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd Cysgodol (Document 3 MB)
Rhybudd Erthygl 16 i Gastell Powis (Document 253 KB)
Cyngor Cyn Ymgeisio (Document 2 MB)
Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio (Document 14 MB)
Erthygl 16 Rhybudd i Border Hardcore a Rockery Stone Limited (Document 254 KB)
Datganiad Dylunio a Mynediad (Document 2 MB)
Erthygl 16 Rhybudd i Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (Document 254 KB)
Cynllun Lleoliad Safle (Document 774 KB)
Ffurflen gais (Document 2 MB)
Ffurflen gais
Cynllun Lleoliad (Document 774 KB)
Cynllun Lleoliad
Derbyn Llythyr Hysbysu i'r Awdurdod Cynllunio Lleol (Document 127 KB)
Derbyn Llythyr Hysbysu at yr Ymgeisydd (Document 143 KB)
08.04.19 - Nodyn Cyfarfod (Document 285 KB)
Dogfennau Hysbysu
Canlyniadau Sain Sylfaenol (Document 687 KB)
Cais Cyfarwyddyd Cwmpasu (Document 10 MB)
Cyngor Cyn Cais CC Powys (Document 243 KB)
Cyfarwyddyd Cwmpasu w Atodiadau (Document 2 MB)
Barn ac Atodiadau Cwmpasu CC Powys (Document 9 MB)