Beth fydd yn digwydd nesaf

Dilyswyd y cais hwn ar 19/04/2021 ac mae’r cyfnod ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau ac i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gyflwyno’r Adroddiad ar yr Effaith Leol yw 25/05/2021. Defnyddiwch y ffurflen gyhoeddedig os gwelwch yn dda.

Llinell amser (2 Eitemau)

milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
19-04-2021
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
08-03-2021