Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r penderfyniad ar y cais hwn wedi cael ei gyhoeddi. Os hoffai parti herio’r penderfyniad, mae ganddo hyd at 12/03/2020 (6 wythnos) i gyflwyno cais i’r Llys Gweinyddol i herio’r penderfyniad.

Llinell amser (4 Eitemau)

milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
29-08-2019
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
19-08-2019
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
15-07-2019
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
17-06-2019