Dyddiad

Disgrifiad
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Cadw
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Cadw
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Cyfoeth Naturiol Cymru
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Cyfoeth Naturiol Cymru
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Wales & West Utilities LTD
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Wales & West Utilities LTD
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Cyngor Tref Coedffranc
Ymateb i’r Ymgynghoriad gan Cyngor Tref Coedffranc
Dogfennau Cais
Nodyn Technegol Datganiad Tirwedd a Mwynderau Gweledol, AECOM, Hydref 2018
Dogfennau Cais
Asesiad Ansawdd Aer, AECOM, Rhagfyr 2018
Dogfennau Cais
Manylion "Adblue" Tanc Storio Bwndiedig, 035266 cynfas 2
Dogfennau Cais
Memo yn ymwneud â gormodedd NOx tymor byr yn y Coetir Hynafol, AECOM, 18/12/18
Dogfennau Cais
Datganiad Technegol Datganiad Amodau Tir, AECOM, Hydref 2018
Dogfennau Cais
Cynllun a Drychiadau Arfaethedig gydag AAD, LL-SP-09 Rev B
Dogfennau Cais
Manylion Tanc Storio Olew Glân wedi'i Fwndelu, 033351-001, cynfas 1
Dogfennau Cais
Manylion Drychiad Storio Locker, ELL_STO808N01A
Adroddiad Ymgynghori Cyn Gwneud Cais
Adroddiad Ymgynghori Cyn-ymgeisio, Barton Willmore, Mehefin 2019
Dogfennau Cais
Datganiad Methodoleg Adeiladu, AECOM, Medi 2018
Dogfennau Cais
Nodyn Technegol Datganiad Draenio, AECOM, Hydref 2018
Dogfennau Cais
Asesiad Sŵn, AECOM, Mawrth 2019
Dogfennau Cais
Adolygiad o Adroddiad Asesu Effaith Ansawdd Aer Rev 1, RPS, Rhagfyr 2018
Dogfennau Cais
Cynhwysydd gydag AAD fel drafft arfaethedig, PG-GA-02 Rev B
Dogfennau Cais
Datganiad Tir Cyffredin gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, Barton Willmore
Dogfennau Cais
Manylion Manylion Tanc Storio Olew Glân wedi'i Fwndelu, 033351-002, cynfas 2
Dogfennau Cais
Nodiadau Technegol y Datganiad Ecoleg, AECOM , Hydref 2018
Dogfennau Cais
Manylion Ystafell WPD Switch, A2 24891 GA
Dogfennau Cais
Manylion Trawsnewid Dosbarthu, WPS3143-GA-001
Dogfennau Cais
Cynllun Lleoliad Safle, Barton Willmore, 28845-9000 Rev A
Dogfennau Cais
Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad, Barton Willmore, Mehefin 2019
Dogfennau Cais
Datganiad o Dir Cyffredin gyda Chastell-nedd Port Talbot, Barton Willmore
Dogfennau Cais ar ran Dogfennau Cais
Drychiadau Cynhwysyddion heb AAD fel Adeiledig, PG-GA_01 Rev A
Cynllun Lleoliad Safle
Cynllun rhif 9000 adolygiad A
Dogfennau AEA
2019-01-24 - Cyfoeth Naturiol Cymru
DNS-3213487-000016-2019-01-15 - Further Information on AIr Quality (Covering Letter)
2019-01-15 - Gwybodaeth Ychwanegol: Ansawdd aer ac allyriadau
DNS-3213487-000017-2018-12-18 - AECOM Technical Note on Air Quality
Gwybodaeth Ychwanegol: Ansawdd aer ac allyriadau - AECOM
Hysbysiad o Benderfyniad
Hysbysiad o Benderfyniad
Asesiad Sŵn
Asesiad Sŵn
Adroddiadau
Adroddiadau
Ymateb i’r Ymgynghoriad
Ymateb i’r Ymgynghoriad
Cynlluniau
Cynlluniau
Cais am Gyngor
Cais am Gyngor
Ansawdd aer ac allyriadau
Ansawdd aer ac allyriadau
Cais am Gyngor
Cais am Gyngor
Cyngor a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio
Cyngor a gyhoeddwyd gan yr Arolygiaeth Gynllunio
Llythyr Eglurhaol - AEA
Llythyr Eglurhaol - AEA
Documents can be filtered by the date they were published or by the deadline date that they relate to. Deadlines are publicised in the examination timetable at the beginning of the examination and can be viewed on the examination timetable tab.