Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r Ymgeisydd wedi tynnu’r cais yn ôl; o ganlyniad, ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd.