Beth fydd yn digwydd nesaf

Cadarnhawyd bod yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar gyfer y prosiect hwn yn ddilys ar 12/09/2019. Mae nawr gan yr Ymgeisydd hyd at 11/09/2020 i gyflwyno cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.