Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r penderfyniad ar y cais hwn wedi cael ei gyhoeddi. Os hoffai parti herio’r penderfyniad, mae ganddo hyd at 08/08/2018 (6 wythnos) i gyflwyno cais i’r Llys Gweinyddol i herio’r penderfyniad.