Beth fydd yn digwydd nesaf

Cadarnhawyd bod yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar gyfer y prosiect hwn yn ddilys ar 26/06/2019. Mae nawr gan yr Ymgeisydd hyd at 26/06/2020 i gyflwyno cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.