Beth fydd yn digwydd nesaf

Cadarnhawyd bod yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar gyfer y prosiect hwn yn ddilys ar 26/01/2021. Mae nawr gan yr Ymgeisydd hyd at 26/01/2022 i gyflwyno cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.