Beth fydd yn digwydd nesaf

Cadarnhawyd bod yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar gyfer y prosiect hwn yn ddilys ar 10/05/2021. Mae nawr gan yr Ymgeisydd hyd at 10/05/2022 i gyflwyno cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.