Beth fydd yn digwydd nesaf

Cadarnhawyd bod yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar gyfer y prosiect hwn yn ddilys ar 08/05/2019. Mae nawr gan yr Ymgeisydd hyd at 05/05/2020 i gyflwyno cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.