Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud cynrychiolaethau ynglŷn â’r cais hwn wedi dod i ben. Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio 10 niwrnod gwaith i benderfynu ar y weithdrefn. Mae gan yr Ymgeisydd 10 niwrnod gwaith i gyflwyno bwriad i ddiwygio neu amrywio’r cais os oes angen.

Llinell amser (4 Eitemau)

notice icon

Derbyniwyd gwybodaeth amgylcheddol ychwanegol gan yr ymgeisydd.
Mae’r wybodaeth ychwanegol hon wedi’i hysbysebu a gellir cyflwyno gwrthwynebiadau/sylwadau erbyn 16/12/2020.

Tim achos yr Arolygiaeth Gynllunio: [email protected]

16-11-2020
notice icon

Datganiad amgylcheddol ychwanegol gofyn am wybodaeth gan yr ymgeisydd a disgwyl sylwadau ar wrthwynebiadau cyn y gellir penderfynu ar y weithdrefn – dyddiadcau 1  Hydref 2020.

18-08-2020
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
27-03-2020
milestone icon
  • Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
  • Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
07-01-2020