Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud cynrychiolaethau ynglŷn â’r cais hwn wedi dod i ben. Mae gan yr Arolygiaeth Gynllunio 10 niwrnod gwaith i benderfynu ar y weithdrefn. Mae gan yr Ymgeisydd 10 niwrnod gwaith i gyflwyno bwriad i ddiwygio neu amrywio’r cais os oes angen.

Llinell amser (2 Eitemau)

milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
27-03-2020
milestone icon
  • Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
  • Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
07-01-2020