Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae 12 mis wedi mynd heibio ers i’r Arolygiaeth Gynllunio dderbyn hysbysiad dilys o fwriad i gyflwyno cais. Gan nad yw cais wedi cael ei gyflwyno, mae angen hysbysiad arall o fwriad i gyflwyno cais.

Llinell amser (1 Eitemau)

notice icon

Newid i wasanaeth newydd ar 1 Hydref 2021

Mae’r safle hwn er gwybodaeth yn unig ac fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 16 Medi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at wasanaeth y Llywodraeth, sef Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.

Gweler y cyhoeddiad ar GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

28-09-2021