Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r Datblygwr wedi cysylltu â’r Arolygiaeth Gynllunio gyda chynllun a allai fod yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.