Dyddiad

Disgrifiad
Derbyn llythyr hysbysu i'r ymgeisydd (Document 359 KB)
Derbyn llythyr hysbysu i'r awdurdod cynllunio lleo (Document 354 KB)
Asesiad Sgrinio AEA (Document 191 KB)
Cyfarwyddyd Sgrinio AEA (Document 130 KB)
Cynllun Safle Presennol (Document 1 MB)
Drychiadau Peiriannau Nwy (Document 728 KB)
Asesiad Ecolegol (Document 2 MB)
Manylion y Trawsnewidydd (Document 103 KB)
Trefniant Cyffredinol (Document 807 KB)
Cynllun Swyddfa Safle (Document 67 KB)
Manylion y Trawsnewidydd (Document 68 KB)
Ciosg Mesur TNO (Document 493 KB)
Sgrinio Asesiad Sŵn (Document 1 MB)
Cais sgrinio (Document 333 KB)
Asesiad Ansawdd Aer (Document 10 MB)
Cynllun Statudol (Document 322 KB)
Drychiadau Ciosg Nwy (Document 291 KB)
Camerâu Ffensio a theleduwyo cyfyng (Document 79 KB)
Trefniant Cyffredinol (Document 978 KB)
Cynllun Lleoliad (Document 916 KB)
Ciosg PRS (Document 289 KB)