Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae 12 mis wedi mynd heibio ers i’r Arolygiaeth Gynllunio dderbyn hysbysiad dilys o fwriad i gyflwyno cais. Gan nad yw cais wedi cael ei gyflwyno, mae angen hysbysiad arall o fwriad i gyflwyno cais.