Dyddiad

Disgrifiad
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 5 MB)
Diwedd cyfnod y sylwadau (Document 128 KB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 6 MB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 366 KB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 4 MB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 91 KB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 77 KB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 6 MB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 5 MB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 87 KB)
Adroddiad Effaith Leol - Cyngor Bro Morgannwg (Document 148 KB)
Cynrychiolaeth gan Dwr Cymru (Document 154 KB)
Rhybudd ynghylch arholiad (Document 137 KB)
Cynrychiolaeth gan The Health and Safety Executive (Document 296 KB)
Cynrychiolaeth gan Welsh Government (Transport) (Document 299 KB)
Cynrychiolaeth gan Geraint Thomas (Document 14 MB)
Adroddiad Effaith Lleol - Gyngor Caerdydd (Document 603 KB)
Cynrychiolaeth gan Councillor Stephen Griffiths (Document 61 KB)
Cynrychiolaeth gan Cadw (Document 222 KB)
Cynrychiolaeth gan Councillor Vince Driscoll (Document 42 KB)
Adroddiad Effaith Leol - Cyngor Bro Morgannwg (Document 14 KB)
YCHWANEGU - CANIATAU UWCHRADD
Cynrychiolaeth gan Cyfoeth Naturiol Cymru (Document 137 KB)
Cynrychiolaeth gan Suzanne Clissold (Document 27 KB)
Adroddiad Effaith Leol - Cyngor Bro Morgannwg (Document 11 MB)
Atodiadau
Adroddiad Effaith Leol - Cyngor Bro Morgannwg (Document 6 MB)
Cynrychiolaeth gan Adele Blakebrough (Document 58 KB)
Cynrychiolaeth gan Carole & Andy Robertson (Document 1 MB)
Cynrychiolaeth gan Sara Movery (Document 48 KB)
Cynrychiolaeth gan Michaelston-le-Pit & Leckwith Community Council (Document 79 KB)
Cynrychiolaeth gan Tamira Rolls (Document 65 KB)
Cynrychiolaeth gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent Cyfyngedig (Document 358 KB)
Asesiad Effaith Sŵn (Document 1 MB)
Rhybudd derbyn (Document 130 KB)
Dwr Cymru - Ymatebion Ymgynghorwyr Arbenigol Cyn Ymgeisio (Document 168 KB)
NRW - Ymatebion Ymgynghorwyr Arbenigol Cyn Ymgeisio (Document 156 KB)
Adroddiad Ymgynghori (Document 7 MB)
Gwerthuso Tirwedd ac Effaith Weledol (Document 651 KB)
Asesiad Archeolegol a Threftadaeth (Document 2 MB)
Gwerthuso Effaith Tirwedd ac Gweledol - Cynlluniau a Barn Cynrychiolwyr (Document 5 MB)
Asesiad Effaith Ecolegol (Adendwm Madfallod Mawr Cribog) (Document 847 KB)
Amserlen Coed (Document 1 MB)
Gwerthuso Effaith Sŵn Storio Batri (Document 375 KB)
Astudiaeth Glint a Llewyrch (Document 7 MB)
Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecolegol (Document 744 KB)
Asesiad Effaith Ecolegol (Document 2 MB)
Cynllun Adeiladu Amlinellol a Rheolaeth Amgylcheddol (Document 602 KB)
Asesiad Canlyniadau Llifogydd (Document 2 MB)
Datganiad Trafnidiaeth (Document 3 MB)
Cynllun Bloc Safle - Ardal Gyfansawdd DNO (Document 143 KB)
Ffurflen Gais (Document 64 KB)
Cynllun Bloc Safle (Document 971 KB)
Cynllun Lleoliad Safle (Document 492 KB)
Cynllun Cyfyngiadau Coed (Document 5 MB)
Llythyr Clawr (Document 1 MB)
Datganiad Cydsyniad Eilaidd (Document 188 KB)
Datganiad Dylunio a Mynediad (Document 2 MB)
Cynllun Cyfyngiadau Safle (Document 604 KB)
Ffurflen Hysbysu (Document 449 KB)
Derbyn Llythyr Hysbysu i'r ACLl (02/12/2020) (Document 134 KB)
Cyfarwyddyd Sgrinio AEA (Document 129 KB)
Derbyn Llythyr Hysbysu at yr Ymgeisydd (02/12/2020) (Document 152 KB)
Cynllun Lleoliad Safle (Document 470 KB)
20.13_100 (Rev B - 13/10/2020)
DNS-3261558-000011-13-11-2020- EIA Screening Direction (Document 442 KB)
2020-10-19 - Cynllun Lleoliad y Safle (Document 490 KB)
2020-10-19 - Cais Sgrinio AEA (Document 590 KB)
2020-10-19 - Cynllun Bloc (Document 942 KB)