Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r penderfyniad ar y cais hwn wedi cael ei gyhoeddi. Os hoffai parti herio’r penderfyniad, mae ganddo hyd at 18/07/2020 (6 wythnos) i gyflwyno cais i’r Llys Gweinyddol i herio’r penderfyniad.

Llinell amser (1 Eitemau)

milestone icon
  • Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
  • Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
  • Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
  • Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
  • Adroddiad yr Arolygydd wedi’i anfon at Weinidog Cymru
01-01-1970