Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r penderfyniad ar y cais hwn wedi cael ei gyhoeddi. Os hoffai parti herio’r penderfyniad, mae ganddo hyd at 03/09/2021 (6 wythnos) i gyflwyno cais i’r Llys Gweinyddol i herio’r penderfyniad.

Llinell amser (5 Eitemau)

milestone icon
Adroddiad yr Arolygydd wedi’i anfon at Weinidog Cymru
12-05-2021
milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
03-12-2020
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
09-10-2020
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
19-03-2020
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
06-02-2020