Beth fydd yn digwydd nesaf

Cyflwynwyd Adroddiad argymhelliad yr Arolygydd i Lywodraeth Cymru ar 20/08/2021. Fel rheol mae gan Weinidogion Cymru hyd at 12 wythnos o’r dyddiad hwn i gyhoeddi penderfyniad.

Llinell amser (9 Eitemau)

notice icon

Newid i wasanaeth newydd ar 1 Hydref 2021

Mae’r safle hwn er gwybodaeth yn unig ac fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 16 Medi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at wasanaeth y Llywodraeth, sef Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.

Gweler y cyhoeddiad ar GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

28-09-2021
milestone icon
Adroddiad yr Arolygydd wedi’i anfon at Weinidog Cymru
12-08-2021
notice icon

Mae’r cais/archwiliad hwn wedi cael ei atal tan 05/03/2021.

Am ragor o wybodaeth, gweler llythyr yr Arolygiaeth Gynllunio dyddiedig 11/12/2020.

11-12-2020
milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
11-12-2020
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
28-11-2020
notice icon

Bydd y cyfnod ar gyfer sylwadau yn cau am hanner nos nos Wener Tachwedd 27 2020.

25-11-2020
notice icon

Mae’r terfyn amser ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau wedi newid o 20 Tachwedd i 27 Tachwedd.

23-10-2020
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
16-10-2020
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
04-09-2020