Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r cais/archwiliad hwn wedi cael ei atal tan 03/06/2021.

Llinell amser (7 Eitemau)

notice icon

Mae’r cais/archwiliad hwn wedi cael ei atal tan 05/03/2021.

Am ragor o wybodaeth, gweler llythyr yr Arolygiaeth Gynllunio dyddiedig 11/12/2020.

11-12-2020
milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
11-12-2020
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
28-11-2020
notice icon

Bydd y cyfnod ar gyfer sylwadau yn cau am hanner nos nos Wener Tachwedd 27 2020.

25-11-2020
notice icon

Mae’r terfyn amser ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau wedi newid o 20 Tachwedd i 27 Tachwedd.

23-10-2020
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
16-10-2020
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
04-09-2020