Beth fydd yn digwydd nesaf

Disgwylir i adroddiad yr Arolygydd gael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru erbyn 26/10/2021. Ar ôl i’r adroddiad ddod i law, bydd gan Weinidogion Cymru 12 wythnos i gyhoeddi Penderfyniad.

Llinell amser (7 Eitemau)

notice icon

Newid i wasanaeth newydd ar 1 Hydref 2021

Mae’r safle hwn er gwybodaeth yn unig ac fe’i diweddarwyd ddiwethaf ar 16 Medi. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at wasanaeth y Llywodraeth, sef Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru.

Gweler y cyhoeddiad ar GOV.UK i gael rhagor o wybodaeth.

28-09-2021
milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
11-02-2021
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
29-01-2021
notice icon

Bydd y cyfnod ar gyfer sylwadau yn cau am hanner nos nos 28/01/2021.

15-12-2020
notice icon

Bydd y cyfnod ar gyfer sylwadau yn cau am hanner nos nos 14/01/2021.

10-12-2020
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
10-12-2020
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
02-11-2020