Beth fydd yn digwydd nesaf

Cadarnhawyd bod yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar gyfer y prosiect hwn yn ddilys ar 29/05/2020. Mae nawr gan yr Ymgeisydd hyd at 28/05/2021 i gyflwyno cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.