Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r Datblygwr wedi cysylltu â’r Arolygiaeth Gynllunio gyda chynllun a allai fod yn Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Llinell amser (1 Eitemau)

notice icon

Deddf Trydan 1989

Mae’r rhan fwyaf o brosiectau seilwaith mawr yng Nghymru i’w hystyried fel Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Fodd bynnag, mae’r prosiect hwn ar gyfer datblygiad ynni gwynt ar y môr arnofiol arfaethedig, ac mae’n destun cais am gydsyniad o dan adran 36 Deddf Trydan 1989 a Thrwydded Forol o dan Ddeddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009. Dilynwch y ddolen ar gyfer y trosolwg cyflawn.

18-01-2021