Dyddiad

Disgrifiad
Derbyn Llythyr Hysbysu at yr Ymgeisydd (28/09/2020) (Document 85 KB)
Ffurflen Hysbysu (Document 779 KB)
Ffurflen Hysbysu
Cynllun Cynllun Safle (Document 585 KB)
1578-0201-00 (23/04/2020)
Derbyn Llythyr Hysbysu i'r ACLl (28/09/2020) (Document 78 KB)
Gyfarwyddyd Cwmpasu Asesiad Effeithiau Amgylcheddol (Document 925 KB)
Ffurflen Cyn Cais (Document 105 KB)
Cynllun Lleoliad Safle (Document 320 KB)
Cynllun lleoliad y safle ISS02
Golwg estynedig y cynllun lleoliad safle (Document 2 MB)
Golwg estynedig y cynllun lleoliad safle
Cynllun Lleoliad Safle (Document 351 KB)
Cynllun Lleoliad Safle ISS03
Adroddiad cwmpasu'r AEA (Document 3 MB)