Beth fydd yn digwydd nesaf

Cadarnhawyd bod yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais ar gyfer y prosiect hwn yn ddilys ar 28/09/2020. Mae nawr gan yr Ymgeisydd hyd at 28/09/2021 i gyflwyno cais Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol.