Beth fydd yn digwydd nesaf

Disgwylir i adroddiad yr Arolygydd gael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gynllunio Llywodraeth Cymru erbyn 01/01/2021. Ar ôl i’r adroddiad ddod i law, bydd gan Weinidogion Cymru 12 wythnos i gyhoeddi Penderfyniad.

Llinell amser (2 Eitemau)

milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
17-07-2020
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
07-05-2020