Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (9)

Cais y datblygwr (126)

Derbyn (0)

Archwiliad (168)

Penderfyniad (2)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

Disgrifiad
Yr Arolygiaeth Gynllunio (Document 700 KB)
Llywodraeth Cymru (Document 484 KB)
Llythyr Atal Gweinidogion Cymru (18/06/2021) (Document 342 KB)
Llythyr - Anfonwyd yr adroddiad at LlC (Document 97 KB)
Wentlooge Community Council - Datganiad ar Bolisi Cenedlaethol wedi'i Ddiweddaru (Document 34 KB)
Gwent Wildlife Trust - Datganiad ar Bolisi Cenedlaethol wedi'i Ddiweddaru (Document 83 KB)
Atodiad 1
Gwent Wildlife Trust - Datganiad ar Bolisi Cenedlaethol wedi'i Ddiweddaru (Document 187 KB)
Ymgeisydd - Datganiad ar Bolisi Cenedlaethol wedi'i Ddiweddaru (Document 629 KB)
YMGYRCH DIOGELU CYMRU WLEDIG - Datganiad ar Bolisi Cenedlaethol wedi'i Ddiweddaru (Document 82 KB)
Cyfeillion Gwastadeddau Gwent - Datganiad ar Bolisi Cenedlaethol wedi'i Ddiweddaru (Document 173 KB)
Rheoliad 15 Cais am Wybodaeth (Document 73 KB)
Cymru’r Dyfodol: Fframwaith Datblygu Cenedlaethol
Amodau Cynllunio Arfaethedig (Document 127 KB)
Strategaeth Lliniaru a Gwella Gwenyn Cardiwr (Document 1 MB)
Cyfeillion Gwastadeddau Gwent (Document 99 KB)
Ymateb i gynllun gorsaf newidydd
Cyfoeth Naturiol Cymru (Document 105 KB)
CYNGOR AR ASESIAD RHEOLIADAU CYNEFINOEDD
Cyfeillion Gwastadeddau Gwent (Document 155 KB)
Ymateb i Adroddiad Glint a Glare
Wentlooge CC - Glint and Glare (Document 108 KB)
Adroddiad Glint a Glare wedi'i ddiweddaru (Document 13 MB)
Sylwadau'r Ymgeisydd ar Ffin y Llinell Goch (Document 410 KB)
Nodyn Lliniaru SCB (Document 128 KB)
gan yr Ymgeisydd
Ffotograffau ymgeisydd o hwdiau ar oleuadau signal rheilffordd (Document 529 KB)
Datganiad Eglurhad (Document 609 KB)
gan Ymgeisydd
Cynllun Gorsaf Trawsnewidydd (Document 1 MB)
gan Ymgeisydd
Datganiad Ychwanegol ar Llifogydd (Document 97 KB)
gan Gyfeillion Lefelau Gwent
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cysgodol (Document 759 KB)
Diwygiwyd Ion 2021
Datganiadau Tystion ar Llifogydd (Document 92 KB)
gan Gyfeillion Lefelau Gwent
Ffotograffau - Llifogydd (Document 325 KB)
gan Gyfeillion Lefelau Gwent
Datganiad mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 (Document 713 KB)
Rhag. 2020
Strategaeth Lliniaru Pathewod (Document 1 MB)
Rhag. 2020
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cysgodol (Document 766 KB)
Diwygiwyd Rhag 2020
Dogfennau'r Cais (Document 173 KB)
Representation from Gwent Wildlife Trust
Dogfennau'r Cais (Document 310 KB)
Representation from Gwent Wildlife Trust
Cyfeillion Gwastadeddau Gwent Datganiad Gwrandawiad (Document 6 MB)
Cyfeillion Gwastadeddau Gwent Datganiad Gwrandawiad
Agenda - Gwrandawiad 1 (19/01/2021) (Document 61 KB)
Agenda - Gwrandawiad 2 (20/01/2021) (Document 62 KB)
Agenda - Gwrandawiad 3 (21/01/2021) (Document 58 KB)
Datganiad Gwrandawiad Ymgeisydd (Document 589 KB)
Datganiad Gwrandawiad Ymgeisydd
Dogfennau'r Cais (Document 14 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Dogfennau'r Cais (Document 97 KB)
Llythyr Diwygiedig yr Agendas a'r Chyfranogwyr 09.12.2020
Dogfennau'r Cais (Document 52 KB)
Nodyn yr Arolygydd - Paratoi ar gyfer y Gwrandawiadau
Dogfennau'r Cais (Document 3 MB)
Cynrychiolaeth gan CPRW
Dogfennau'r Cais (Document 116 KB)
Cynrychiolaeth gan Cadw
Dogfennau'r Cais (Document 2 MB)
Cynrychiolaeth gan Amity Planning Consultants (on behalf of Mr I Cummings)
Dogfennau'r Cais (Document 340 KB)
Representation from RSPB Cymru
Dogfennau'r Cais (Document 2 MB)
Cynrychiolaeth gan NRW
Dogfennau'r Cais (Document 153 KB)
Cynrychiolaeth gan Friends of The Gwent Levels
Dogfennau'r Cais (Document 303 KB)
Cynrychiolaeth gan Gwent Wildlife Trust
Datganiad Gwrandawiad ACLl - Amodau (Document 90 KB)
Datganiad Gwrandawiad ACLl - Amodau
Datganiad Gwrandawiad ACLl - Ecoleg (Document 137 KB)
Datganiad Gwrandawiad ACLl - Ecoleg
Datganiad Gwrandawiad ACLl - Tirlunio (Document 74 KB)
Datganiad Gwrandawiad ACLl - Tirlunio
Dogfennau'r Cais (Document 127 KB)
Cynrychiolaeth gan The Coal Authority
Dogfennau'r Cais (Document 85 KB)
Cynrychiolaeth gan Adrian and Charlotte Edwards
Dogfennau'r Cais (Document 83 KB)
Cynrychiolaeth gan The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Limited
Dogfennau'r Cais (Document 435 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Llythyr Datganiad y FfDC
Dogfennau'r Cais (Document 78 KB)
Llythyr Diwygiedig Cyfranogwyr Gwrandawiad 10.11.2020
Dogfennau'r Cais (Document 103 KB)
Ymgynghoriad ar Wybodaeth Bellach 02.11.20
Dogfennau'r Cais (Document 60 KB)
Ymgynghoriad ar Wybodaeth Bellach 02.11.20
Dogfennau'r Cais (Document 93 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Ymateb i gais am wybodaeth bellach Atodiad A
Dogfennau'r Cais (Document 161 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Adendwm LVIA
Dogfennau'r Cais (Document 2 MB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Ymateb i gais am wybodaeth bellach Atodiad E
Dogfennau'r Cais (Document 5 MB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Asesiad Treftadaeth Seiliedig ar Ddesg
Dogfennau'r Cais (Document 612 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Adendwm Nodyn Technegol i'r FCA
Dogfennau'r Cais (Document 359 KB)
Gwybodaeth Bellach ACLl - darnau CDLl
Dogfennau'r Cais (Document 7 MB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Ffigurau Asesu Treftadaeth Seiliedig ar Ddesg
Dogfennau'r Cais (Document 976 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Cynllun Adeiladu Amlinellol a Rheolaeth Amgylcheddol
Dogfennau'r Cais (Document 2 MB)
Gwybodaeth Bellach YMG - 02G-Cynllun, Cynllun y Safle - Ail iard grid
Dogfennau'r Cais (Document 773 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - HRA cysgodol diwygiedig
Dogfennau'r Cais (Document 917 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Ymateb i gais am wybodaeth bellach Atodiad B
Dogfennau'r Cais (Document 3 MB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Asesiad Effaith Ecolegol
Dogfennau'r Cais (Document 2 MB)
Gwybodaeth Bellach ACLl - darnau CCA
Dogfennau'r Cais (Document 10 MB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Pennod 9.0 Diwygiedig DA - Treftadaeth ac Archeoleg
Dogfennau'r Cais (Document 2 MB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Ymateb i gais am wybodaeth bellach
Dogfennau'r Cais (Document 570 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Ymateb i gais am wybodaeth bellach Atodiad D
Dogfennau'r Cais (Document 90 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Ymateb i gais am wybodaeth bellach Atodiad F
Dogfennau'r Cais (Document 322 KB)
Gwybodaeth Bellach YMG - Ymateb i gais am wybodaeth bellach Atodiad C
Dogfennau'r Cais (Document 62 KB)
Llythyr i'r ymgeisydd
Dogfennau'r Cais (Document 113 KB)
Llythyr at Bartïon - Rhybudd ynghylch Archwiliad
Dogfennau'r Cais (Document 93 KB)
Llythyr at Bartïon - Rhybudd ynghylch Archwiliad
Atodiad i'r Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio (Document 4 MB)
Atodiad i'r Adroddiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 9 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 9 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 8 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 2 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 3 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 9 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 8 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 5 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 6 MB)
Representation from Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 783 KB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 12 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 4 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 1 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 2 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 410 KB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Representation from Wentlooge Community Council (Document 4 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge CC
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 4 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 8 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 392 KB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 2 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 1 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 1 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council (Document 5 MB)
Cynrychiolaeth gan Wentlooge Community Council
Dogfennau'r Cais (Document 103 KB)
Llythyr at y ddau barti
Adroddiad Effaith Leol yr Awdurdod Cynllunio Lleol (Document 235 KB)
Adroddiad Effaith Leol
Adroddiad Effaith Leol yr Awdurdod Cynllunio Lleol (Document 2 MB)
Adroddiad Effaith Leol
Cynrychiolaeth gan Benjamin Antoniou (Document 75 KB)
Cynrychiolaeth gan Benjamin Antoniou
Cynrychiolaeth gan Gwent Wildlife Trust (Document 334 KB)
Cynrychiolaeth gan Gwent Wildlife Trust
Cynrychiolaeth gan Campaign for the Protection of Rural Wales (CPRW) (Document 212 KB)
Cynrychiolaeth gan Campaign for the Protection of Rural Wales (CPRW)
Cynrychiolaeth gan Severn Estuary Levels Reaserch Committee (Document 156 KB)
Cynrychiolaeth gan Severn Estuary Levels Reaserch Committee
Cynrychiolaeth gan Mary Spencer Jones (Document 44 KB)
Cynrychiolaeth gan Mary Spencer Jones
Cynrychiolaeth gan Campaign for the Protection of Rural Wales (CPRW) (Document 56 KB)
Cynrychiolaeth gan Campaign for the Protection of Rural Wales (CPRW)
Cynrychiolaeth gan Geoff Stockham (Document 58 KB)
Cynrychiolaeth gan Geoff Stockham
Cynrychiolaeth gan Teresa Morris (Document 28 KB)
Cynrychiolaeth gan Teresa Morris
Cynrychiolaeth gan Catherine Linstrum (Document 66 KB)
Cynrychiolaeth gan Catherine Linstrum
Cynrychiolaeth gan Ellen Spencer Jones (Document 47 KB)
Cynrychiolaeth gan Ellen Spencer Jones
Cynrychiolaeth gan Karen O'Shea (Document 99 KB)
Cynrychiolaeth gan Karen O'Shea
Cynrychiolaeth gan Ann Picton (Document 374 KB)
Cynrychiolaeth gan Ann Picton
Cynrychiolaeth gan Brian Miles (Document 266 KB)
Cynrychiolaeth gan Brian Miles
Cynrychiolaeth gan Simon Osborn (Document 31 KB)
Cynrychiolaeth gan Simon Osborn
Cynrychiolaeth gan David Birch (Document 49 KB)
Cynrychiolaeth gan David Birch
Cynrychiolaeth gan Marshfield Community Council (Document 244 KB)
Cynrychiolaeth gan Marshfield Community Council
Cynrychiolaeth gan Diana Callaghan (Document 72 KB)
Cynrychiolaeth gan Diana Callaghan
Cynrychiolaeth gan Jo Palmer (Document 65 KB)
Cynrychiolaeth gan Jo Palmer
Cynrychiolaeth gan Christine Shaw (Document 28 KB)
Cynrychiolaeth gan Christine Shaw
Cynrychiolaeth gan Stephen Eades (Document 29 KB)
Cynrychiolaeth gan Stephen Eades
Cynrychiolaeth gan Eve Thole (Document 26 KB)
Cynrychiolaeth gan Eve Thole
Cynrychiolaeth gan Dayle Painter (Document 62 KB)
Cynrychiolaeth gan Dayle Painter
Cynrychiolaeth gan Michael Price (Document 21 KB)
Cynrychiolaeth gan Michael Price
Cynrychiolaeth gan Amanda Birch (Document 34 KB)
Cynrychiolaeth gan Amanda Birch
Cynrychiolaeth gan Anthony Quilter (Document 27 KB)
Cynrychiolaeth gan Anthony Quilter
Cynrychiolaeth gan Rebecca Bloyce (Document 34 KB)
Cynrychiolaeth gan Rebecca Bloyce
Cynrychiolaeth gan Shirley Addicott (Document 26 KB)
Cynrychiolaeth gan Shirley Addicott
Cynrychiolaeth gan Richard White (Document 145 KB)
Cynrychiolaeth gan Richard White
Cynrychiolaeth gan Mary Thomas (Document 42 KB)
Cynrychiolaeth gan Mary Thomas
Cynrychiolaeth gan Laurence Lowe (Document 29 KB)
Cynrychiolaeth gan Laurence Lowe
Cynrychiolaeth gan Keith Wakley (Document 36 KB)
Cynrychiolaeth gan Keith Wakley
Cynrychiolaeth gan Lorraine Felstead (Document 21 KB)
Cynrychiolaeth gan Lorraine Felstead
Cynrychiolaeth gan John Lucas (Document 44 KB)
Cynrychiolaeth gan John Lucas
Cynrychiolaeth gan Kirsty Saltmarsh (Document 23 KB)
Cynrychiolaeth gan Kirsty Saltmarsh
Cynrychiolaeth gan Gwent Ornithological Society (Document 123 KB)
Cynrychiolaeth gan Gwent Ornithological Society
Cynrychiolaeth gan Alan Felstead (Document 22 KB)
Cynrychiolaeth gan Alan Felstead
Cynrychiolaeth gan Catherine Davies (Document 133 KB)
Cynrychiolaeth gan Catherine Davies
Cynrychiolaeth gan Shannon Jones (Document 63 KB)
Cynrychiolaeth gan Shannon Jones
Cynrychiolaeth gan Peter Hunt (Document 37 KB)
Cynrychiolaeth gan Peter Hunt
Cynrychiolaeth gan (Document 24 KB)
Cynrychiolaeth gan Nolan Harley
Cynrychiolaeth gan Sue Noakes (Document 19 KB)
Cynrychiolaeth gan Sue Noakes
Cynrychiolaeth gan David Winstanley (Document 29 KB)
Cynrychiolaeth gan David Winstanley
Cynrychiolaeth gan Sarah Burford (Document 21 KB)
Cynrychiolaeth gan Sarah Burford
Cynrychiolaeth gan Simon Wyke (Document 20 KB)
Cynrychiolaeth gan Simon Wyke
Cynrychiolaeth gan Benjamin Antoniou (Document 28 KB)
Cynrychiolaeth gan Benjamin Antoniou
Cynrychiolaeth gan Angie Sykes (Document 23 KB)
Cynrychiolaeth gan Angie Sykes
Cynrychiolaeth gan Adrian Edwards (Document 26 KB)
Cynrychiolaeth gan Adrian Edwards
Cynrychiolaeth gan Ellen Law (Document 38 KB)
Cynrychiolaeth gan Ellen Law
Cynrychiolaeth gan Jon Clatworthy (Document 53 KB)
Cynrychiolaeth gan Jon Clatworthy
Cynrychiolaeth gan Jennifer Jones (Document 81 KB)
Cynrychiolaeth gan Jennifer Jones
Cynrychiolaeth gan Mark Govier (Document 26 KB)
Cynrychiolaeth gan Mark Govier
Cynrychiolaeth gan Catrin Jones (Document 21 KB)
Cynrychiolaeth gan Catrin Jones
Cynrychiolaeth gan Tom Griffin (Document 23 KB)
Cynrychiolaeth gan Tom Griffin
Cynrychiolaeth gan Gina Darling (Document 21 KB)
Cynrychiolaeth gan Gina Darling
Cynrychiolaeth gan Richard Williams (Document 24 KB)
Cynrychiolaeth gan Richard Williams
Cynrychiolaeth gan Vicky Owen (Document 50 KB)
Cynrychiolaeth gan Vicky Owen
Cynrychiolaeth gan Scott Petrek (Document 20 KB)
Cynrychiolaeth gan Scott Petrek
Cynrychiolaeth gan Sue Hassell (Document 21 KB)
Cynrychiolaeth gan Sue Hassell
Cynrychiolaeth gan David Nevitt (Document 21 KB)
Cynrychiolaeth gan David Nevitt
Cynrychiolaeth gan Jude Wood (Document 22 KB)
Cynrychiolaeth gan Jude Wood
Cynrychiolaeth gan Steve Smith (Document 22 KB)
Cynrychiolaeth gan Steve Smith
Cynrychiolaeth gan NRW (Document 474 KB)
Cynrychiolaeth gan NRW
Cynrychiolaeth gan Robert Laughton (Document 22 KB)
Cynrychiolaeth gan Robert Laughton
Cynrychiolaeth gan Debra Williams (Document 29 KB)
Cynrychiolaeth gan Debra Williams
Cynrychiolaeth gan Martin McGill (Document 22 KB)
Cynrychiolaeth gan Martin McGill
Cynrychiolaeth gan RSPB (Document 356 KB)
Cynrychiolaeth gan RSPB
Cynrychiolaeth gan Cadw (Document 181 KB)
Cynrychiolaeth gan Cadw
Cynrychiolaeth gan Marion Sweeney (Document 50 KB)
Cynrychiolaeth gan Marion Sweeney
Cynrychiolaeth gan L James (Document 25 KB)
Cynrychiolaeth gan L James
Cynrychiolaeth gan I Cummings (Document 802 KB)
Cynrychiolaeth gan I Cummings
Cynrychiolaeth gan Louise Clarke (Document 22 KB)
Cynrychiolaeth gan Louise Clarke
Cynrychiolaeth gan Caroline Antoniou (Document 25 KB)
Cynrychiolaeth gan Caroline Antoniou
Cynrychiolaeth gan David-John Newman (Document 24 KB)
Cynrychiolaeth gan David-John Newman
Cynrychiolaeth gan Health and Safety Executive (Document 135 KB)
Cynrychiolaeth gan Health and Safety Executive
Cynrychiolaeth gan N R Phipps (Document 87 KB)
Cynrychiolaeth gan N R Phipps
Cynrychiolaeth gan The Coal Authority (Document 124 KB)
Cynrychiolaeth gan The Coal Authority
Cynrychiolaeth gan Catherine Davies (Document 23 KB)
Cynrychiolaeth gan Catherine Davies
Cynrychiolaeth gan Catherine Linstrum (Document 24 KB)
Cynrychiolaeth gan Catherine Linstrum
Cynrychiolaeth gan Pat and Mostyn Scrivens (Document 30 KB)
Cynrychiolaeth gan Pat and Mostyn Scrivens
Cynrychiolaeth gan Donna Potts (Document 22 KB)
Cynrychiolaeth gan Donna Potts
Cynrychiolaeth gan Linda Castle (Document 21 KB)
Cynrychiolaeth gan Linda Castle
Cynrychiolaeth gan Aneurin Bevan University Health Board (Document 1,009 KB)
Cynrychiolaeth gan Aneurin Bevan University Health Board
Cynrychiolaeth gan The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Limited (Document 243 KB)
Cynrychiolaeth gan The Glamorgan-Gwent Archaeological Trust Limited
Dogfennau Cais (Document 133 KB)
Asesiad o'r Datganiad Amgylcheddol
Dogfennau Cais (Document 89 KB)
Hysbysiad Cyhoeddus a Safle (Saesneg)
Dogfennau Cais (Document 120 KB)
Llythyr Derbyn Cais at yr ACLl 17.07.20
Dogfennau Cais (Document 120 KB)
Llythyr Derbyn Cais at yr Ymgeisydd 17.07.20
Dogfennau Cais (Document 94 KB)
Hysbysiad Cyhoeddus a Safle (Cymraeg)
Dogfennau Cais (Document 6 MB)
Cyfrol I
Dogfennau Cais (Document 10 MB)
Cyfrol I
Dogfennau Cais (Document 10 MB)
Cyfrol I
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 12.1B Llwybr Arolwg Ardal Eang WBS.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1L WBS Bl1 Teal HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1J WBS Bl2 Mallard HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1Q WBS Bl1 Cyllell Gornchwiglen Redshank LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1I WBS Bl1 Mallard LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1V Arolygon Nosol Mallard.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1O WBS Bl2 Teal LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1M WBS Bl 1 Hwyaden Teal a Thogog LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2F Canlyniadau BBS Ehedydd yr2.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
F12.2.8 Warbler_Yr2.pdf BBS_Results_Cetti
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1K WBS Bl2 Mallard LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1U Telor Wett Bl2 Cetti.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1R WBS Bl2 Lapwing HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1F WBS Bl 2 Shelduck HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1G WBS Bl2 Wigeon LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 8.1 2020.03.03.EP.CTMP.RO1.pdf
Dogfennau Cais (Document 259 KB)
Atodiad 8.1b - lleiniau Vis a SPA.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1T Telor WBS Bl1 Cetti.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 9.2 - Asesiad o Arwyddocâd Effaith Datblygiad ar Dirwedd Hanesyddol o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru 2
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 12.2A Llwybrau Trawsnewid BBS a Lleoliadau Pwynt Gwylio.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1D WBS Bl1 Goose a Wigeon Gwyn Fronted HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1S WBS Bl2 Lapwing & Curlew LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1H WBS Bl1 Mallard HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 12.1 Arolygon Adar Gaeaf .pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1C Lleoliadau WBS VP.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2C Canlyniadau BBS Mallard yr2.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 8.1A 02E-Cynllun Cynllun y Safle (002) .pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1E WBS Bl1Gadwall & Wigeon LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1W Arolygon Nosol Lapwing.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2G Canlyniadau BBS Telor Cetti Bl1.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2E Canlyniadau BBS Ehedydd yr1.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (LEMP) - Ffigur 1
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 9.1 Datganiad Treftadaeth Wentloog DIWYGIEDIG 2020.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1P WBS Bl1 Cylfinir Lapwing & Redshank HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1N WBS Bl2 Teal HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.3.1 -12.3.31 Mapiau Hedfan.pdf
Dogfennau Cais (Document 992 KB)
Atodiad 12.2 Adar Bridio.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2H Canlyniadau BBS Telor Cetti Bl2.pdf
Dogfennau Cais (Document 704 KB)
Crynodeb Annhechnegol
Dogfennau Cais (Document 6 MB)
Atodiad 16.2- Arolwg Coed
Dogfennau Cais (Document 13 MB)
Atodiad 14.1 - Astudiaeth Glint a Llewyrch
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 13.1 - Asesiad Canlyniad Llifogydd
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2D Canlyniadau BBS Lapwing & Oystercatcher_yrs1 a 2.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 12.2B Canlyniadau BBS_Mallard yr1.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1X Arolygon Nosol Cyfun.pdf
Dogfennau Cais (Document 603 KB)
Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg (LEMP)
Dogfennau Cais (Document 352 KB)
Atodiad 16.1 - Graddio Dosbarthiad Tir Amaethyddol
Dogfennau Cais (Document 243 KB)
Datganiad Cydsyniad Eilaidd
Dogfennau Cais (Document 3 MB)
Adroddiad Ymgynghori
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Cynllun rhifo caeau
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Prawf Dilyniannol Dewis Safle
Dogfennau Cais (Document 739 KB)
Ffurflen Cais
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Datganiad Cynllunio, Dylunio a Mynediad
Dogfennau Cais (Document 938 KB)
Atodiad 1.3 2018-01-14 - 3216558 - Cyfeiriad Cwmpasu EIA.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Cynllun Safle 02E.pdf
Dogfennau Cais (Document 574 KB)
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd Cysgodol
Dogfennau Cais (Document 472 KB)
Atodiad Technegol 11.3 Mamaliaid Glannau afon .pdf
Dogfennau Cais (Document 263 KB)
Atodiad 11.1 Atodiad Technegol 11.1 Astudiaeth Ddesg.pdf
Dogfennau Cais (Document 573 KB)
Atodiad 10.1H A112947 LA24-3 LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 525 KB)
Atodiad 10.1B A112947 LA21-2 Lleoliad y Safle.pdf
Dogfennau Cais (Document 146 KB)
Atodiad Technegol 11.5 Pathew Cyll .pdf
Dogfennau Cais (Document 818 KB)
Atodiad Technegol 11.4 Arolygon Ystlumod .pdf
Dogfennau Cais (Document 638 KB)
Atodiad 10.1D A112947 LA22-2 Designations.pdf
Dogfennau Cais (Document 106 KB)
Derbyn Llythyr Hysbysu at yr Ymgeisydd
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
01C-Cynllun Lleoliad Safle.pdf
Dogfennau Cais (Document 114 KB)
08-Taflen Manylion Nodweddiadol 2.pdf
Dogfennau Cais (Document 97 KB)
07-Taflen Manylion Nodweddiadol 1.pdf
Dogfennau Cais (Document 877 KB)
Atodiad 10.1C A112947 LA22-1 Dynodiadau.pdf
Dogfennau Cais (Document 769 KB)
Atodiad 10.1A A112947 LA21-1 Lleoliad y Safle.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 11.2.2 - Cynllun Cyfeirio Gwrychoedd.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.4.2 - Gweithgaredd Ystlumod.pdf
Dogfennau Cais (Document 3 MB)
Atodiad 1,1 - Cais sgrinio a chwmpasu AEA. Tach 18.pdf
Dogfennau Cais (Document 794 KB)
Atodiad 10.1E A112947 LA23 Mynediad Cyhoeddus.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 11.2.3 - Cynllun Ffos a Reen.pdf
Dogfennau Cais (Document 149 KB)
Atodiad 1.2 - 2018-11-20 - 3216558 DNS - Cyfeiriad Sgrinio - Angen EIA.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.4.1 - Lleoliadau Statig Ystlumod.pdf
Dogfennau Cais (Document 656 KB)
Atodiad 10.1F A112947 LA24-1 LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.5.1 - Pathew Cyll.pdf
Dogfennau Cais (Document 990 KB)
Atodiad 11.1.3 - Astudiaeth Ddesg - Lapwing.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
12.1A Llwybr Arolwg WBS.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad Technegol 11.7 Infertebratau.pdf
Dogfennau Cais (Document 4 MB)
Atodiad 11.1.2 - Astudiaeth Ddesg - Safleoedd Lleol.pdf
Dogfennau Cais (Document 480 KB)
Atodiad 10.1 A112947 LA.31 Photomontages.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad Technegol 11.6A - Newt Cribog Newp.pdf
Dogfennau Cais (Document 530 KB)
Photos.pdf Viewpoint Atodiad 10.1m A112947 LA27
Dogfennau Cais (Document 697 KB)
Atodiad 10.1K A112947 LA25 Topograffeg.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad Technegol 11.6B - Ymlusgiaid.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 10.1O A112947 LA29 Lluniau Safle.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.3.1 - Mamaliaid Glannau afon.pdf
Dogfennau Cais (Document 14 MB)
Atodiad 11.1.1 - Astudiaethau Desg Safleoedd Statudol.pdf
Dogfennau Cais (Document 554 KB)
Atodiad 10.1I A112947 LA24-4 ​​LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 10.1P A112947 LA30 Safleoedd Cronnus.pdf
Dogfennau Cais (Document 654 KB)
Lefelau LCA.pdf Atodiad 10.1N A112947 LA28 Gwent
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.4.3 - Arolwg Coed Ystlumod Results.pdf
Dogfennau Cais (Document 575 KB)
Atodiad 10.1J A112947 LA24-5 LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 609 KB)
Atodiad 10.1G A112947 LA24-2 LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 891 KB)
Atodiad Technegol 11.2 Cam 1 a Gwrychoedd Assessment.pdf
Dogfennau Cais (Document 602 KB)
Atodiad 10.1L A112947 LA26 ZTV Solar Farm.pdf
Dogfennau Cais (Document 538 KB)
Atodiad Technegol 11.6 Ymlusgiaid ac Amffibiaid .pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 11.2.1 - Map Cyfnod 1 Estynedig.pdf
derbyn llythyr cais i'r awdurdod cynllunio lleol (Document 353 KB)
Derbyn llythyr cais i'r ymgeisydd (Document 355 KB)
Derbyn Llythyr Hysbysu i'r ACLl (Document 93 KB)
Cynllun Lleoliad Safle (Document 1 MB)
Ffurflen Hysbysu (Document 3 MB)
Cyfarwyddyd Cwmpasu EIA DNS (Document 1 MB)
Cyfarwyddyd Sgrinio AEA (Document 152 KB)
Llythyr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEA)
Cais Sgrinio AEA (Document 3 MB)
Cais am Farn Sgrinio a Chwmpasu AEA
Cynllun Lleoliad Safle (Document 918 KB)
18 Tachwedd