Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (9)

Cais y datblygwr (126)

Derbyn (0)

Archwiliad (168)

Penderfyniad (0)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

Disgrifiad
derbyn llythyr cais i'r awdurdod cynllunio lleol (Document 353 KB)
Derbyn llythyr cais i'r ymgeisydd (Document 355 KB)
Derbyn Llythyr Hysbysu i'r ACLl (Document 93 KB)
Cynllun Lleoliad Safle (Document 1 MB)
Ffurflen Hysbysu (Document 3 MB)
Cyfarwyddyd Cwmpasu EIA DNS (Document 1 MB)
Cyfarwyddyd Sgrinio AEA (Document 152 KB)
Llythyr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEA)
Cais Sgrinio AEA (Document 3 MB)
Cais am Farn Sgrinio a Chwmpasu AEA
Cynllun Lleoliad Safle (Document 918 KB)
18 Tachwedd