Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (9)

Cais y datblygwr (126)

Derbyn (0)

Archwiliad (168)

Penderfyniad (0)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

Disgrifiad
derbyn llythyr cais i'r awdurdod cynllunio lleol (Document 353 KB)
Derbyn llythyr cais i'r ymgeisydd (Document 355 KB)