Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (9)

Cais y datblygwr (126)

Derbyn (0)

Archwiliad (168)

Penderfyniad (0)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

Disgrifiad
Cyfarwyddyd Sgrinio AEA (Document 152 KB)
Llythyr Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEA)