Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (9)

Cais y datblygwr (126)

Derbyn (0)

Archwiliad (168)

Penderfyniad (0)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

Disgrifiad
Cynllun Lleoliad Safle (Document 1 MB)
Ffurflen Hysbysu (Document 3 MB)
Cais Sgrinio AEA (Document 3 MB)
Cais am Farn Sgrinio a Chwmpasu AEA
Cynllun Lleoliad Safle (Document 918 KB)
18 Tachwedd