Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (9)

Cais y datblygwr (126)

Derbyn (0)

Archwiliad (168)

Penderfyniad (0)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

Disgrifiad
Llythyr - Anfonwyd yr adroddiad at LlC (Document 97 KB)
Rheoliad 15 Cais am Wybodaeth (Document 73 KB)
Cymru’r Dyfodol: Fframwaith Datblygu Cenedlaethol