Dogfennau a Gyhoeddwyd Fesul Cam

Cyn cais (9)

Cais y datblygwr (126)

Derbyn (0)

Archwiliad (168)

Penderfyniad (0)

Penderfywyd (0)

Dyddiad

Disgrifiad
Dogfennau Cais (Document 6 MB)
Cyfrol I
Dogfennau Cais (Document 10 MB)
Cyfrol I
Dogfennau Cais (Document 10 MB)
Cyfrol I
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 12.1B Llwybr Arolwg Ardal Eang WBS.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1L WBS Bl1 Teal HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1J WBS Bl2 Mallard HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1Q WBS Bl1 Cyllell Gornchwiglen Redshank LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1I WBS Bl1 Mallard LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1V Arolygon Nosol Mallard.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1O WBS Bl2 Teal LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1M WBS Bl 1 Hwyaden Teal a Thogog LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2F Canlyniadau BBS Ehedydd yr2.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
F12.2.8 Warbler_Yr2.pdf BBS_Results_Cetti
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1K WBS Bl2 Mallard LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1U Telor Wett Bl2 Cetti.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1R WBS Bl2 Lapwing HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1F WBS Bl 2 Shelduck HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1G WBS Bl2 Wigeon LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 8.1 2020.03.03.EP.CTMP.RO1.pdf
Dogfennau Cais (Document 259 KB)
Atodiad 8.1b - lleiniau Vis a SPA.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1T Telor WBS Bl1 Cetti.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 9.2 - Asesiad o Arwyddocâd Effaith Datblygiad ar Dirwedd Hanesyddol o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru 2
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 12.2A Llwybrau Trawsnewid BBS a Lleoliadau Pwynt Gwylio.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1D WBS Bl1 Goose a Wigeon Gwyn Fronted HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1S WBS Bl2 Lapwing & Curlew LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1H WBS Bl1 Mallard HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 12.1 Arolygon Adar Gaeaf .pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1C Lleoliadau WBS VP.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2C Canlyniadau BBS Mallard yr2.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 8.1A 02E-Cynllun Cynllun y Safle (002) .pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1E WBS Bl1Gadwall & Wigeon LT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1W Arolygon Nosol Lapwing.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2G Canlyniadau BBS Telor Cetti Bl1.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2E Canlyniadau BBS Ehedydd yr1.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 9.1 Datganiad Treftadaeth Wentloog DIWYGIEDIG 2020.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1P WBS Bl1 Cylfinir Lapwing & Redshank HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1N WBS Bl2 Teal HT.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.3.1 -12.3.31 Mapiau Hedfan.pdf
Dogfennau Cais (Document 992 KB)
Atodiad 12.2 Adar Bridio.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2H Canlyniadau BBS Telor Cetti Bl2.pdf
Dogfennau Cais (Document 704 KB)
Crynodeb Annhechnegol
Dogfennau Cais (Document 6 MB)
Atodiad 16.2- Arolwg Coed
Dogfennau Cais (Document 13 MB)
Atodiad 14.1 - Astudiaeth Glint a Llewyrch
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 13.1 - Asesiad Canlyniad Llifogydd
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.2D Canlyniadau BBS Lapwing & Oystercatcher_yrs1 a 2.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 12.2B Canlyniadau BBS_Mallard yr1.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 12.1X Arolygon Nosol Cyfun.pdf
Dogfennau Cais (Document 352 KB)
Atodiad 16.1 - Graddio Dosbarthiad Tir Amaethyddol
Dogfennau Cais (Document 938 KB)
Atodiad 1.3 2018-01-14 - 3216558 - Cyfeiriad Cwmpasu EIA.pdf
Dogfennau Cais (Document 472 KB)
Atodiad Technegol 11.3 Mamaliaid Glannau afon .pdf
Dogfennau Cais (Document 263 KB)
Atodiad 11.1 Atodiad Technegol 11.1 Astudiaeth Ddesg.pdf
Dogfennau Cais (Document 573 KB)
Atodiad 10.1H A112947 LA24-3 LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 525 KB)
Atodiad 10.1B A112947 LA21-2 Lleoliad y Safle.pdf
Dogfennau Cais (Document 146 KB)
Atodiad Technegol 11.5 Pathew Cyll .pdf
Dogfennau Cais (Document 818 KB)
Atodiad Technegol 11.4 Arolygon Ystlumod .pdf
Dogfennau Cais (Document 638 KB)
Atodiad 10.1D A112947 LA22-2 Designations.pdf
Dogfennau Cais (Document 877 KB)
Atodiad 10.1C A112947 LA22-1 Dynodiadau.pdf
Dogfennau Cais (Document 769 KB)
Atodiad 10.1A A112947 LA21-1 Lleoliad y Safle.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 11.2.2 - Cynllun Cyfeirio Gwrychoedd.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.4.2 - Gweithgaredd Ystlumod.pdf
Dogfennau Cais (Document 3 MB)
Atodiad 1,1 - Cais sgrinio a chwmpasu AEA. Tach 18.pdf
Dogfennau Cais (Document 794 KB)
Atodiad 10.1E A112947 LA23 Mynediad Cyhoeddus.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 11.2.3 - Cynllun Ffos a Reen.pdf
Dogfennau Cais (Document 149 KB)
Atodiad 1.2 - 2018-11-20 - 3216558 DNS - Cyfeiriad Sgrinio - Angen EIA.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.4.1 - Lleoliadau Statig Ystlumod.pdf
Dogfennau Cais (Document 656 KB)
Atodiad 10.1F A112947 LA24-1 LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.5.1 - Pathew Cyll.pdf
Dogfennau Cais (Document 990 KB)
Atodiad 11.1.3 - Astudiaeth Ddesg - Lapwing.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
12.1A Llwybr Arolwg WBS.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad Technegol 11.7 Infertebratau.pdf
Dogfennau Cais (Document 4 MB)
Atodiad 11.1.2 - Astudiaeth Ddesg - Safleoedd Lleol.pdf
Dogfennau Cais (Document 480 KB)
Atodiad 10.1 A112947 LA.31 Photomontages.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad Technegol 11.6A - Newt Cribog Newp.pdf
Dogfennau Cais (Document 530 KB)
Photos.pdf Viewpoint Atodiad 10.1m A112947 LA27
Dogfennau Cais (Document 697 KB)
Atodiad 10.1K A112947 LA25 Topograffeg.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad Technegol 11.6B - Ymlusgiaid.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 10.1O A112947 LA29 Lluniau Safle.pdf
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.3.1 - Mamaliaid Glannau afon.pdf
Dogfennau Cais (Document 14 MB)
Atodiad 11.1.1 - Astudiaethau Desg Safleoedd Statudol.pdf
Dogfennau Cais (Document 554 KB)
Atodiad 10.1I A112947 LA24-4 ​​LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 10.1P A112947 LA30 Safleoedd Cronnus.pdf
Dogfennau Cais (Document 654 KB)
Lefelau LCA.pdf Atodiad 10.1N A112947 LA28 Gwent
Dogfennau Cais (Document 1 MB)
Atodiad 11.4.3 - Arolwg Coed Ystlumod Results.pdf
Dogfennau Cais (Document 575 KB)
Atodiad 10.1J A112947 LA24-5 LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 609 KB)
Atodiad 10.1G A112947 LA24-2 LANDMAP.pdf
Dogfennau Cais (Document 891 KB)
Atodiad Technegol 11.2 Cam 1 a Gwrychoedd Assessment.pdf
Dogfennau Cais (Document 602 KB)
Atodiad 10.1L A112947 LA26 ZTV Solar Farm.pdf
Dogfennau Cais (Document 538 KB)
Atodiad Technegol 11.6 Ymlusgiaid ac Amffibiaid .pdf
Dogfennau Cais (Document 2 MB)
Atodiad 11.2.1 - Map Cyfnod 1 Estynedig.pdf