Beth fydd yn digwydd nesaf

Mae’r penderfyniad ar y cais hwn wedi cael ei gyhoeddi. Os hoffai parti herio’r penderfyniad, mae ganddo hyd at 22/10/2021 (6 wythnos) i gyflwyno cais i’r Llys Gweinyddol i herio’r penderfyniad.

Llinell amser (7 Eitemau)

milestone icon
Adroddiad yr Arolygydd wedi’i anfon at Weinidog Cymru
26-03-2021
notice icon

Mae’r dogfennau sydd nawr ar gael yn cynnwys ‘gwybodaeth bellach’ i’r datganiad amgylcheddol, y gofynnwyd amdanynt gan yr Arolygiaeth Gynllunio o dan Reoliad 24 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Cymru) 2017.

Gall personau â buddiant gyflwyno sylwadau mewn perthynas â’r ‘gwybodaeth bellach’ i’r datganiad amgylcheddol i’r Arolygiaeth Gynllunio ar ran Gweinidogion Cymru (mae’r manylion isod) erbyn 07/12/2020. Bydd yr holl sylwadau’n cael eu cyhoeddi ar wefan y Porth Gwaith Achos Apeliadau cyn gynted ag y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio.

E-bost: [email protected]
Post: Yr Arolygiaeth Gynllunio, Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ

03-11-2020
milestone icon
Gweithdrefn wedi’i chadarnhau
14-09-2020
milestone icon
Cyfnod cynrychiolaethau wedi dod i ben
31-08-2020
notice icon

Mae’r terfyn amser ar gyfer cyflwyno cynrychiolaethau wedi newid o 21 Awst i 31 Awst.

21-08-2020
milestone icon
Y cais wedi’i dderbyn yn un dilys
17-07-2020
milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
07-05-2020