Dyddiad

Disgrifiad
Asesiad o Ddatganiad Amgylcheddol (Document 143 KB)
gan Melissa Hall BA(Hons), BTP, MSc, MRTPI
Rhybudd i droi cais i ffwrdd yn annilys (Document 86 KB)
Cyfarwyddyd Cwmpasu AEA (Document 244 KB)
Adroddiad
Cyfarwyddyd Cwmpasu AEA (Document 517 KB)
Atodiadau
Derbyn Llythyr Hysbysu at yr ACLl (Document 109 KB)
Derbyn Hysbysiad (Document 127 KB)
Cynllun Lleoliad Safle (Document 4 MB)
P19-2023_05A SLP
Ffurflen Hysbysu DAC (Document 48 KB)
2020-04-08 - Adroddiad Cwmpasu (Document 9 MB)
2020-03-17 - Cyfarwyddyd Sgrinio AEA (Document 842 KB)
Cais Sgrinio AEA (Document 582 KB)
Cais Sgrinio AEA
Atodiad 4 (Document 10 MB)
Asesiad Treftadaeth
Atodiad 1 (Document 5 MB)
Cynlluniau
Atodiad 2 (Document 6 MB)
Asesiad Ecolegol
Atodiad 3 (Document 3 MB)
Asesiad tirwedd ac effeithiau gweledol
Llythyr Clawr (Document 2 MB)
Llythyr Clawr