Beth fydd yn digwydd nesaf

Penderfynwyd bod y cais hwn yn annilys ar 30/04/2021. Os oes llai na 12 mis wedi mynd heibio ers yr hysbysiad o fwriad i gyflwyno cais, mae gan yr Ymgeisydd hyd at y terfyn amser 12 mis i’w ailgyflwyno. Os yw’r terfyn amser 12 mis wedi mynd heibio, rhaid i’r Ymgeisydd gyflwyno hysbysiad newydd i’r Arolygiaeth Gynllunio o’i fwriad i gyflwyno cais.

Llinell amser (1 Eitemau)

milestone icon
Cais wedi’i gyflwyno i’r Arolygiaeth
22-03-2021